Wie is CO?

Hallo, ik ben CO. Detacheringsburo. Wij bemiddelen en matchen opdrachtgevers met professionals voor uitdagende opdrachten, leuke werkplekken en leuke COllega’s. Als detacheringsburo hechten we veel waarde aan privacy. Wij verwerken vanzelfsprekend gegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder dit privacybeleid. Deze informatie hebben we nodig voor het matchen, detacheren en bemiddelen van personeel. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht sommige gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld voor de loonbetaling, belastingaangiften en andere wettelijke vereisten die worden gesteld aan onze administratie. Met dit beleid informeren wij jou over hoe en welke gegevens wij verzamelen.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

CO verwerkt uw persoonsgegevens en enkele gevoelige gegevens met uiterste zorgvuldigheid.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens, zoals jouw resume, die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een inschrijfformulier in te vullen op deze website, in correspondentie en telefonisch.
– Kopie ID bewijs [voor de administratie]– Bankrekeningnummer

CO verwerkt soms ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– strafrechtelijk verleden [VOG bij sommige functie’s wettelijk verplicht volgens de Wet WKKGZ]– burgerservicenummer (BSN)

Waarom er persoonsgegevens worden verzameld

Je gegevens worden gebruikt voor de normale bedrijfsdoeleinden. Het bedrijfsdoel van CO is het bemiddelen van kandidaten en opdrachtgevers op de arbeidsmarkt. Jouw gegevens worden enkel voor dit doel gebruikt. Gegevens worden niet gedeeld zonder nadrukkelijke toestemming. Gegevens worden niet verkocht aan derden. Je hebt ten alle tijden het recht jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen (indien dit niet in strijd is met onze wettelijke bewaar- of administratieplicht). Je kunt hiertoe altijd een verzoek hiertoe indienen bij CO via hallo@ikbenco.nl

Hoelang bewaren wij deze gegevens?

CO bewaart de gegevens volgens de wettelijk gestelde bewaartermijn en niet langer dan nodig en strikt voor de noodzakelijke bedrijfsdoeleinden.

Hoe beveiligen wij deze gegevens?

Alle gegevens worden met wachtwoorden en/of pincodes beveiligd en regelmatig vernieuwd. CO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang. Alleen personenen hebben inzage in die gegevens die gevoelig zijn als het vanwege het uitoefenen van hun werk van belang is.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “COokies”. COokies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken deze informatie om te onthouden hoe je deze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en voor het analyseren van website-activiteiten en het internetgebruik.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Onze website maakt gebruik van de volgende type cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en om bijvoorbeeld inlog instellingen te bewaren voor je.

Analytische cookies

Analytische cookies helpen ons de website te verbeteren. Dankzij het gebruik van Analytische cookies kan koen haar website verder optimaliseren en beter laten aansluiten op de wensen van bezoekers. Co gebruikt de Analytische cookies van bijvoorbeeld Google Analytics en Hubspot [CRM systeem]. Hiermee kunnen wij meten en analytisch onderzoek doen naar het gebruik van onze website.

Social Media: Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Hoe kan ik CO bereiken?

CO heeft een Privacy (AVG) functionaris aangesteld. Deze is bereid om al jouw vragen te beantwoorden. Contact met de functionaris kan via e-mail: hallo@ikbenco.nl

Wijziging van het privacy statement

Co behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy statement te wijzigen. Dit beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website en bedrijfsvoering van CO. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website of bedrijfsvoering, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen. [Huidige versie 22 Mei 2020]